Bolesław Prus ” Kroniki. Wybór”

Skąd po dziś dzień czerpiemy całemi grabiamy informacje, ciekawostki, historie prozaiczne i całkiem niemożebne z Warsiawy drugiej połowy XIX wieku i początku XX. ? Oczywista sprawa, że z kronik Bolesława Prusa! Znany przede wszystkiem jako autor „Lalki”, „ Placówki”, „ Faraona”, „Emancypanek” czy „Katarynki”, szerzył wartości pozytywistyczne, opisując zmaganie się jednostek pełnych romantyzmu z brutalną rzeczywistością pieniądza i życia pod zaboramy. Kroniki zaś to jego felietony z życia codziennego naszego mniasta od lat 70-tych XIX wieku, do końca pierwszej dekady wieku XX-tego. Pisywał do wielu znaczących pism. Gościł na łamach Kuriera Codziennego, Tygodnika Ilustrowanego, Kuriera Codziennego, Nowin i oczywiście Kuriera Warszawskiego. Pisał o wszystkiem co się na mnieście działo! Z humorkiem i trafnym krytycyzmem. Każda afera, nowości, bale, nowe wystawy, strajki i sytuacje całkiem przyziemne ! Dzięki temu mamy obraz Stolycy tamtym lat w pełnej krasie. Możemy poczuć atmosfere i poznać rodaków warsiawskich, tak jakbyśmy czytaly dzisiejsze gazete!

Cytacik z kroniki z 17 mają 1879 roku, gdzie wspiera swym piórem budowe kanalizacji i wodociągów i wywózki śmieci: „ Walka między śmieciem a rodem człowieczym zaostrza się i – ród człowieczy ustępuje na Powązki. „

Wydanie Kronik, prezentowane tutaj to ich wybór, ale polecamy każde inne wydanie !

„Kroniki. Wybór” Bolesław Prus

tom I : lata 1875-1900

tom II : lata 1901-1910

wybór, wstęp i przypisy : Stanisław Fita

Państwowy Instytut Wydawniczy, seria „ literatura piękna, literatura faktu, eseje”

wydanie pierwsze , Warszawa 1987 r.