Bronisław Wieczorkiewicz ” Gwara warszawska dawniej i dziś”

Autor książki „Gwara warszawska dawniej i dziś” był znanym polskim językoznawcą i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Badał gwary środowiskowe ale dla rodaka warsiawskiego to przede wszystkiem badacz gwary jego mniasta. Opisał ją, posegregował według dzielnic, zawodów i środowisk, jakie zamieszkiwały w murach naszego mniasta. Jednym z rezultatów jego badań jest właśnie powyższa pozycja, która każdemu rodowitemu, a także samo flancowanemu warsiawiakowi przybliży historię i tak zwane charakterystykie i unikatowość nawijki Syreniego Grodu. Rektura obowiązkowa!!!

„ Gwara warszawska dawniej i dziś”  Bronisław Wieczorkiewicz

ilustracje : Zbigniew Lengren

Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki

wydanie drugie , rozszerzone

Warszawa 1968 r.