Stefan Wiech Wiechecki „Warszawa da się lubić „

Oto zbiór powojennych felietonów Wiecha, wydany w roku 1962. Znajdziecie tu około 100 felietoników, między innemi takie jak : „Na piątkie”, „Nie widział pan milicjanta?”, „Ksiuty króla Stasia „ , „Szmulki w Śródmieściu” . Tomik zawiera rysunki mistrza Zaruby.

„Warszawa da się lubić” Stefan Wiech Wiechecki

ilustracje : Jerzy Zaruba

Czytelnik , Biblioteka Satyry

wydanie pierwsze , Warszawa 1962 r.