Warszawiak pilnie poszukiwany!

Tytuł nie jest zbyt jasny, ponieważ wysiłek poszukiwania wydaje się być darem­ny. Ale w toku wywodu rzecz cała wyłożona zostanie należycie. Miasto miało swój typ mieszkańca. Nie na darmo mówiło się: „To jest warszawiak!”. Na pierwszym planie jawili się przez swą rodzajową wyrazistość ci wszyscy cwania­cy, kozacy, chojracy. Ten chód z kołysem w ramionach, niby marynarski, głowa pochylona i wysunięta do przodu. Język soczysty, dosadny, zadziorność w oczach. Ale również ludzie zacni, solidni zawodowo, kolejarze, tramwajarze, furmani, kanalarze, nawet urzędnicy – też mieli swój sznyt, sposób bycia, który odpowiadał temu nadrzędnemu pojęciu warszawiaka.

Także ważna w opisie jest twarz dawnego mieszkańca miasta. Błysk inteligencji, przekory, wesołej iskier­ki w oczach. Była to twarz otwarta, nie skrywała pod sztuczną maską innej, wła­ściwej twarzy, wiele mówiła o przymiotach i wadach. Proszę mnie dobrze zro­zumieć: nie chodzi o helleńską, klasyczną urodę. Twarz mogła być szpetna. Lecz miała swój wyraz. Forma była odbiciem substancji duchowej. Humor, zachowa­nie mieszkańców miasta na ulicach, w tramwajach. Dowcipy, które powstawały w najcięższych czasach i pozwalały lżej znosić wszystkie dopusty losu. Solidar­ność mieszkańców stolicy w momentach ostatecznych zagrożeń. Motorniczy gwałtownie hamuje tramwaj, ostrzega: „Łapanka!”. Ludzie wyskakują i kryją się w bramach.

Warszawiacy w latach powojennych szybko stawali się mniejszością. Przy­bywali ludzie z wiosek i miasteczek. Tak też było przed wojną. Warszawiacy po­wstawali i elementu napływowego, ale czekali na nich już inni, zasiedziali od pokoleń mieszkańcy stolicy, i oni kształtowali styl życia, obyczajowość. Przy­bysze mieli wzorce. Po wojnie jednak „element napływowy” zaczął dominować. Napływowi częstokroć byli aktywistami rządzącej partii, funkcjonariuszami władzy i pokonywali w przyspieszonym tempie drogę z dołu na wyżyny. Zasa­dą nadrzędną były posłuszeństwo i dalsza kariera. Natomiast rzesza napływo­wych robotników, wyrwana z tradycyjnej obyczajowości wiejskiej, pozbawiona wszelkich korzeni, żyła jak ślepe krety wyrzucone ze swoich nor, poruszając się po omacku i bez żadnego drogowskazu. Stracili swoją przeszłość, a obca im by­ła i obojętna tradycja i historia miasta, do którego przybyli. Zaczynali swą dro­gę od zera. Tabuny przybyszów zaludniły miasto. Wraz z kolejnymi zmianami ekip z przybyłych formowała się nowa warstwa rządząca, od najniższego do najwyższego szczebla. Wydawała ze swego kręgu sekretarzy, dyrektorów, ko­mendantów, profesorów. Mówiło się przeto w naszym mieście, że z kolejnym partyjnym bonzą zjeżdżają jego ludzie ze Śląska, z Wrocławia, Rzeszowa, Hru­bieszowa i zajmują rozmaite stanowiska w centralnym aparacie. Latami trwały te najazdy. Przybysze zostawali na stałe w stolicy i wykształcił się nowy typ uro­dy, postury jegomościa, który też nazywał się warszawiakiem: przysadzisty brzuchaty, kaczkowaty, o twarzy bezkształtnej, rozmazanej w rysach. Bo ruchu mało, tryb życia siedzący, narady, konferencje, odprawy, samochód odwoził i przywoził. Sowiecki tryb zajęć, działań i myślenia wpływał na kod genetyczny nowego warszawiaka. Dominować zaczął twór mongołowaty; kluchy, golonka, schabowe i koniak ararat. Przebiegła chytrość pod pozorem dobroduszności w małych, utopionych w tłuszczu oczkach. Właściwości duchowe harmonijnie łączyły się z fizycznością. Tępo cwany, pazerny, pozbawiony poczucia humoru, lekkości i choćby szczypty bezinteresowności, tak potrzebnej w życiu każdej wspólnoty. Taki homo novus wychowany w duchu nihilizmu jest wciąż obecny w urzędach, bywa biznesmenem, politykiem; sądząc po liczbie odkrywanych afer, jego systemem wartości jest brak wszelkich wartości i kiedy mówi (a mó­wić potrafi godzinami), to wiadomo, że pod jego zapewnieniami kryją się zupełnie inne intencje, bo słowo służy do tego, żeby ukrywać prawdzi­we zamiary.

Oto typ człowieka panujący w naszym mieście. Przejdźcie się ulicami, popa­trzcie uważniej! Natomiast warszawiacy od pokoleń, rdzenni mieszkańcy Mia­sta, o którym kiedyś mówiło się, że jest niepokonane, są niby Indianie, ostatni Irokezi, wegetujący w ciasnych rezerwatach. „Mongoł” przytłacza!

***

PS Proszę wszystkich Azjatów, Mongołów, Chińczyków, Wietnamczyków, że­by nie brali tego epitetu do siebie. W moim mieście od lat „mongoł” był określe­niem pejoratywnym i nic to nie ma wspólnego z narodami, mieszkańcami jurt w pięknej Mongolii, potomkami walecznego Dżingis-chana czy prawnukami sławetnych chińskich mandarynów.

Marek Nowakowski