Słownik: abcug

abcug

szybko, w krótkim odstępie czasu