Słownik: angielka

angielka

miara wódki wynosząca 100 gram, inaczej seta