Słownik: barachło

barachło

staroć, rupieć, chłam (z rosyjskiego)