Słownik: chwatit

chwatit

wystarczy (z rosyjskiego)