Słownik: czasowy

czasowy

wolny, niezajęty, posiadający czas