Słownik: fatygant

fatygant

starający się o kobietę