Słownik: ferajna

ferajna

grupa znajomych, swojskie towarzystwo (z niemieckiego)