Słownik: fest

fest

dobrze, mocno (z niemieckiego)