Słownik: kibitka

kibitka

wóz policyjny (z rosyjskiego)