Słownik: klawisze

klawisze

wytrychy (gwara przestępcza)