Słownik: kniksa/kniga

kniksa/kniga

podręcznik szkolny (z rosyjskiego)