Słownik: leguralnie

leguralnie

właściwie, odpowiednio