Słownik: lipko

lipko

okno (zazwyczaj w określeniu okna na poddaszu)