Słownik

jarać

palić, np. zajarać papierosa/szluga

jeleń

naiwniak, ofiara losu

jemioł

człowiek mało bystry, niemoralny

jenteligent

inteligent

jezdem/jezdeś

jestem, jesteś

jojczyć

jęczeć, narzekać (z rosyjskiego)

józiek

typowo warszawskie zdrobnienie imienia

ju

już

jubel

hałaśliwa zabawa, impreza

juchcić

kraść

juma

kradzież

juszka/jucha

krew