Słownik

sakramencko

znakomicie, wspaniale

sakum pakum

szybkie pakowanie się

salcefiks/salceszon

salceson

salceson

policjant

sałata

dorożkarz pogardliwie

saskokępowy

przymiotnik od Saskiej Kępy

schapnąć

ukraść

serdelans/serdelas

serdelek

serwus!

przywitanie

sfiksować

zwariować

sikalafon

wszystko gra, z francuskiego „si qu’a la font”

sikor

zegarek naręczny

siksa

młoda, nieletnia dziewczyna (z jidysz)

siorpać

głośno i nieelegancko pić

sipiać

spać, np. walnąć w kimono-zasnąć

sipnąć

wrzasnąć

siuwaks/szuwaks

pasta do butów (z niemieckiego)

skitrać

schować

skórka pańska

rodzaj cukierka, mordoklejki sprzedawany w czasie święta zmarłych przy cmentarzach

skuć się

spić się