Słownik

udawancja

udawanie

udziudziany

pijany

ufatygować

zmęczyć

ufnal

człowiek łatwowierny

ukaz

rozporządzenie (z rosyjskiego)

ululać się

upić się

uniwerek

uniwersytet

uskuteczniać

działać, zrobić

ustrojstwo

urządzenie, narzędzie trudne do określenia i nieokreślonego celu (z rosyjskiego)

uszanowanko

forma grzecznościowa powitania

uważanie

szacunek