Słownik: mantyczyć

mantyczyć

wariować po alkoholu