Słownik: padać/pedać

padać/pedać

powiadać (typowy warsiawski skrót)