Słownik: paka

paka

kasa pancerna (gwara przestępcza)