Słownik: parzykłak

parzykłak

fryzjer pogardliwie