Słownik: piter/piterek

piter/piterek

portmonetka, saszetka