Słownik: powiastka

powiastka

pismo urzędowe, wezwanie (z rosyjskiego)