Słownik: przeflancować

przeflancować

przerobić/ przenieść