Słownik: sakramencko

sakramencko

znakomicie, wspaniale