Słownik: siorpać

siorpać

głośno i nieelegancko pić