Słownik: katolik

katolik

śledź, „ożenić katolika z angielką”, czyli „wypić setę pod śledzika”.