Słownik: spiknąć się

spiknąć się

umówić się, porozumieć, zmówić, spotkać