Słownik: uszanowanko

uszanowanko

forma grzecznościowa powitania