Słownik: winszować

winszować

życzyć sobie np. ile pani sobie za to winszuje