Anna Wierzchuck aHanka Makidatna gwara warszawska

To lekrama ferajny Świt Żywych Muzyków

Som to herbatniki morowe nadatne i do bitki i do wypitki ale detalicznie stworzone pod muzykie . Majom matkie the-rektorkie, która niemi dereguje i wtenczas wyrabiajom sie na zakrętach i przy innszych nutach też.

W konkretnym detalu, kto na czem zaiwania, można sobie doobejrzeć na ichniejszem irternetowym wuwuwuszczaku  www.switzywychmuzyków.pl

A i reszte mili Państwo tam oblecom