Eldo Ferajny gwara warszawska

Eldo – „Ferajny”

Syreni gród jest fest tu życie mija z biglem 
Szczególnie jeśli wiesz co kryje się za winklem
Cięte typy piją czterdziestkę pod sklepem
Mówią mieliśmy ambicje ale mijało nas szczęście
Zawraca kontrafaude więc daje mu grosza w łapę
Idę przed siebie i swoje szczęście znajdę nape