70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dziś o godzinie 17:00 mija dokładnie 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawa stoczyła nierówny bój o swoją godność i wolność.  Potem w agonii prawie umarła ale warszawskie serce biło i bije nadal a my każdego dnia cieszymy się tym  „ile daje nam Warszawa w każdy dzień. ”  Nasze miasto, nasz dom, nasz ukochany Syreni Gród. I oni wtedy, 70 lat temu mieli te uczucia w swych sercach i  z nimi szli do walki.  Składamy hołd wszystkim tym, którzy z niezłomnością i warszawskim duchem szli do walki! Składamy hołd wszystkim dziewczętom, sanitariuszkom i łączniczkom, żywym personifikacjom Syrenki Warszawskiej, jak ona pełne odwagi, opiekuńczości, bezinteresowności! Składamy hołd młodzieży w szeregach Poczty Powstańczej! Składamy hołd tym  rodakom warszawskim, którzy do walki nie stanęli, a których los doświadczył tak okrutnie! Chwała bohaterom!