Promocja książki

Nas również tam nie zabraknie. Będziemy prowadzić wykład/pogadankie o warsiaskiej gwarze.

Zapraszamy!