Bronisław Wieczorkiewicz „Warszawskie ballady podwórzowe”

Pan Bronisław Wieczorkiewicz, badacz warsiawksiego folkloru i języka, prócz słownika gwary warsiawskiej i detalycznego opracowania o gwarze pod tytułem “ Gwara warszawska wczoraj i dziś”, napisał całkiem grube książkie o piosenkach i pieśniach naszego mniasta. Tytuł “Warszawskie ballady podwórzowe” powinnien być znany tym, których grdykie wstrząsają raz po raz melodie “Nie ma cwaniaka nad warsiawiaka”, tudzież “ Piekutowszczak, Feluś i ja “. Autor nie tylko podaje teksty dziesiątek piosenek Warsiawy i niekiedy linie melodyczne na pięciolynii. Znajdziemy tu także samo tak zwany rys uwarunkowań historycznych, które mniały wpływ na powstanie tych dzieł ulycznego przemysłu muzycznego. Wszystko to przełożone jest kartamy z przedrukamy stronic z przedwojennych pisemek, wydawających legalnie lub tyż nielegalnie, teksty warsiawskich ślagierów.

“Warszawskie ballady podwórzowe”  Bronisław Wieczorkiewicz

opracowanie muzyczne : Zygmunt Wiehler

Państwowy Instytut Wydawniczy Bibiloteka Syrenki

wydanie pierwsze, Warszawa 1971 r.