Słownik: apiać

apiać

znowu, ponownie, jeszcze raz (z rosyjskiego)