Słownik: bigiel

bigiel

zapał, np.robić cóś z biglem (z niemieckiego)