Słownik: bujać się

bujać się

odczepić się, odwalić o kogoś, czegoś – bujaj się