Słownik: cham,chamuś

cham,chamuś

człowiek nieobyty, bez wychowania