Słownik: choleryczniak

choleryczniak

cmentarz choleryczny na Targówku