Słownik: chromolić

chromolić

lekceważyć, olewać, mieć coś gdzieś