Słownik: ciuchy

ciuchy

stare ubrania, starocia (z jidysz)