Słownik: cymes

cymes

coś extra, coś dobrego, bonus (z jidysz)