Słownik: drefić

drefić

tchórzyć, bać się (z rosyjskiego)