Słownik: dzwoniec

dzwoniec

pogardliwie o dozorcy