Słownik: flancowany

flancowany

przerobiony, przesadzony, nie stąd