Słownik: ganc pomada

ganc pomada

obojętnie, wszystko jedno (z niemieckiego)